रक्षाबंधन २०१९

क्षेत्र भेट

आबासाहेब अत्रे दिन प्रशाला व कनिष्ठ महाविद्यालयातील विद्यार्थांनी सोमवार पेठेतील ‘समर्थ पोलीस स्टेशन’ला भेट दिली

बातम्यांमध्ये…

गुरुपौर्णिमा सोहळा २०१९

आबासाहेब अत्रे दिन प्रशाला व कनिष्ठ महाविद्यालयात ‘ग्रंथपूजन व वाचनाने’ गुरू पौर्णिमा उत्सव साजरा करताना विद्यार्थी व शिक्षक

Events

“BEST SCHOOL AWARD” function

अत्रे पुरस्कार सोहळा २०१८

RPES 90 year celebration photo

Abasaheb Atre Din Prashala September 2017

Abasaheb Atre Din Prashala December 2017