अत्रे दिन प्रशाला व कनिष्ठ महाविद्यालयातीलअभ्यासभेट उपक्रमातील विद्यार्थ्यांसमवेत सोमवार पेठेतील ‘समर्थ पोलीस स्टेशन’ येथील वरिष्ठ पोलीस अधिकारी व शिक्षक

 अत्रे दिन प्रशाला व कनिष्ठ महाविद्यालयातीलअभ्यासभेट उपक्रमातील विद्यार्थ्यांसमवेत सोमवार पेठेतील ‘समर्थ पोलीस स्टेशन’ येथील वरिष्ठ पोलीस अधिकारी व शिक्षक

अत्रे दिन प्रशाला व कनिष्ठ महाविद्यालयातीलअभ्यासभेट उपक्रमातील विद्यार्थ्यांसमवेत सोमवार पेठेतील ‘समर्थ पोलीस स्टेशन’ येथील वरिष्ठ पोलीस अधिकारी व शिक्षक