Recent Events

अत्रे पुरस्कार वितरण सोहळा २०१७  – क्षणचित्रे

 


 

 

 

अत्रे पुरस्कार वितरण सोहळा २०१६ – क्षणचित्रे

01
अत्रे पुरस्कार वितरण समारंभ २०१६

 

गुरुवर्य आबासाहेब अत्रे आदर्श शिक्षक पुरस्कारार्थी श्रीमती विद्या पटवर्धन दिप प्रज्वलित करताना...
गुरुवर्य आबासाहेब अत्रे आदर्श शिक्षक पुरस्कारार्थी श्रीमती विद्या पटवर्धन दिप प्रज्वलित करताना…

 

इंदिरा आबासाहेब अत्रे आदर्श शिक्षक पुरस्कारार्थी डॉ. कृ. पं. देशपांडे दिप प्रज्वलित करताना...
इंदिरा आबासाहेब अत्रे आदर्श शिक्षक पुरस्कारार्थी डॉ. कृ. पं. देशपांडे दिप प्रज्वलित करताना…

 

अत्रे पुरस्कार वितरण समारंभ २०१६ - मानद कार्याध्यक्षा पद्मभूषण डॉ. प्रभा अत्रे मनोगत व्यक्त करताना...
अत्रे पुरस्कार वितरण समारंभ २०१६ – मानद कार्याध्यक्षा पद्मभूषण डॉ. प्रभा अत्रे मनोगत व्यक्त करताना…

 

अत्रे पुरस्कार वितरण समारंभ २०१६ - मानद कार्याध्यक्ष श्री. संजीव ब्रह्मे मनोगत व्यक्त करताना...
अत्रे पुरस्कार वितरण समारंभ २०१६ – मानद कार्याध्यक्ष श्री. संजीव ब्रह्मे मनोगत व्यक्त करताना…

 

06
अत्रे पुरस्काराचे मानकरी पुरस्कारार्थी स्मृतीचिन्हासह आणि संस्था पदाधिकारी

 

अत्रे पुरस्कार वितरण समारंभ २०१६ - गुरुवर्य आबासाहेब अत्रे आदर्श शिक्षक पुरस्कारार्थी श्रीमती विद्या पटवर्धन मनोगत व्यक्त करताना...
अत्रे पुरस्कार वितरण समारंभ २०१६ – गुरुवर्य आबासाहेब अत्रे आदर्श शिक्षक पुरस्कारार्थी श्रीमती विद्या पटवर्धन मनोगत व्यक्त करताना…
अत्रे पुरस्कार वितरण समारंभ २०१६ - इंदिरा आबासाहेब अत्रे आदर्श शिक्षक पुरस्कारार्थी डॉ. कृ. पं. देशपांडे मनोगत व्यक्त करताना...
अत्रे पुरस्कार वितरण समारंभ २०१६ – इंदिरा आबासाहेब अत्रे आदर्श शिक्षक पुरस्कारार्थी डॉ. कृ. पं. देशपांडे मनोगत व्यक्त करताना…

 

 

Save

Save